top of page
Correct schrijven

Correcte copywriting, volgens het groene boekje

Correct schrijven groene boekje

Onze visie op correct schrijven

We kennen het groene boekje als de Bijbel van de spelling. Vraagt u zich af of copywriters dit ook gebruiken? Het antwoord is: Natuurlijk!

Natuurlijk verwacht u van een copywriter dat hij correct schrijft. Maar hoe kan u daar zeker van zijn? En correct schrijven... is dat zo eenduidig? Tekst leeft natuurlijk, en jongeren spreekt u bijvoorbeeld anders aan dan senioren. Ook communiceert een overheid anders dan een bedrijf.

 

Als copywriter is het belangrijk om de juiste taal te gebruiken. Maar het blijft natuurlijk altijd belangrijk om correct te schrijven, en dan kijkt ook een copywriter regelmatig in de Bijbel van de Nederlandse taal: Het Groene Boekje!

Spellcheck vs het Groene Boekje: een copywriter gebruikt beide

Correct schrijven is voor een copywriter de laatste jaren heel wat eenvoudiger geworden. De spellingcontrole van tekstverwerkers haalt er de grootste typefouten vaak uit.

 

Maar dat is niet voldoende. Fout vervoegde werkwoorden zal de spellingcontrole er bijvoorbeeld al veel minder uithalen, en dan spreken we nog niet over de context of over stijlfouten.

 

Daarvoor hebben wij onze tools en 'stijlbijbels' waaronder het Groene Boekje. Het gebeurt dus regelmatig dat ik surf naar www.woordenlijst.org.

Stijlvast is een belangrijk wapen van de copywriter

Voor een copywriter is correct schrijven natuurlijk heel belangrijk. Maar minstens even belangrijk voor een copywriter is het vasthouden van een stijl. Gebruiken we voor een bepaald bedrijf de je-vorm, dan houden we dit altijd consequent aan.

Vroeger was bij zakelijke communicatie de keuze van een copywriter snel gemaakt: 'u'. Tegenwoordig is dat niet meer zo vanzelfsprekend en maakt een copywriter een afweging per tekst. Toch gaat vaak de keuze uit naar 'u'. Ook al is 'je' in veel gevallen meer te verantwoorden dan vroeger, 'u' is niet zo stijf als veel mensen denken. Het is vlot zakelijk... en dat is bij copywriting vaak de 'tone of voice' die we zoeken.

Sterke teksten hebben een goed metrum

Maar ook op andere vlakken zorgt een copywriter voor een stijlvaste tekst. Ook het 'metrum' vind ik bij copywriting bijvoorbeeld heel belangrijk: een tekst moet vlot lezen in een goed ritme. Afwisseling tussen korte en langere zinnen en tussen actief en passief geeft hiervoor een goede basis.

"Een copywriter gebruikt zeker ook het Groene Boekje en houdt door elke tekst dezelfde stijl aan. Dat zorgt samen voor sterke copywriting zonder fouten tegen de spelling."

bottom of page